کمیته علمی کنفرانس

اسامی کمیته علمی کنفرانس بین المللی مدیریت انرژی در ساختمان و فناوری های مرتبط به تریتب حروف الفبا

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ دکتر وحید افشین مهر عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
۲ دکتر الهام امینی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
۳ دکتر ابوالفضل اسدی عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی و کمیسیون انرژی، مصالح استاندارد و محیط­زیست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور
۴ دکتر ایرج اعتصام مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
۵ مهندس حسین اکبریان راد عضو هیات مدیره و کمیسیون انرژی، مصالح استاندارد و محیط­زیست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور
۶ مهندس محمد پرورش مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران
۷ مهندس کامبیز تیموری عضو هیات مدیره و کمیسیون انرژی، مصالح استاندارد و محیط­زیست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور
۸ دکتر حیدر جهانبخش دبیر کمیسیون انرژی و محیط زیست سازمان نظام مهندسی
۹ دکتر محمدتقی حریری عضو هیات علمی دانشگاه تهران
۱۰ دکتر سید مصطفی حسینعلی پور عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۱ دکتر شاهین حیدری عضو هیات علمی دانشگاه تهران
۱۲ دکتر جمال خداکرمی عضو هیات علمی دانشگاه ایلام
۱۳ دکتر محمد خزاعی معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران
۱۴ مهندس الهه رادمهر عضو هیات مدیره و کمیسیون انرژی، مصالح استاندارد و محیط­زیست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور
۱۵ دکتر مهدی روانشادنیا عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان
۱۶ دکتر مهدی زندیه عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی قزوین
۱۷ دکتر فرزانه سفلایی استاد مدعو دانشگاه استونگر نروژ
۱۸ مهندس محمدرضا سلطان دوست استاد مدعو دانشگاه تهران
۱۹ دکتر مجید سلطانی استاد مدعو دانشگاه واترلو کانادا
۲۰ دکتر حمزه شکیب عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
۲۱ دکتر علی شمس اردکانی رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی
۲۲ دکتر کورش شوری عضو هیات مدیره و دبیر کل کمیسیون انجمن های علمی ایران
۲۳ دکتر اصغر شیرازپور عضو کمیسیون انرژی، مصالح استاندارد و محیط­زیست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور
۲۴ دکتر سعید صادق زاده معاون وزیر نیرو
۲۵ دکتر سید علی صدر واقفی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
۲۶ دکتر سید علی اکبر صفوی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
۲۷ دکتر هانیه صنایعیان عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
۲۸ دکتر منصوره طاهباز عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
۲۹ مهندس احمد رضا طاهری اصل عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان و رئیس کمیسیون انرژی، مصالح استاندارد و محیط­زیست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور
۳۰ دکتر علی عمرانی پور عضو هیات علمی دانشگاه کاشان
۳۱ دکتر مهسا فلاح نیا عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران
۳۲ دکتر ریما فیاض عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران
۳۳ دکتر سید فرید قادری عضو هیات علمی دانشگاه تهران
۳۴ دکتر وحید قبادیان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
۳۵ دکتر مهرنوش قدسی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
۳۶ دکتر زهرا قیابکلو عضو هیات علمی دانشگاه تهران
۳۷ دکتر خشایار کاشانی جو عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
۳۸ دکتر حدیثه کامران کسمایی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
۳۹ دکتر ماریا کرد جمشیدی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
۴۰ مهندس رامین کرمی عضو هیات مدیره و کمیسیون انرژی، مصالح استاندارد و محیط­زیست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور
۴۱ دکتر محسن گیتی زاده عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شیراز
۴۲ دکتر بهروز محمد کاری عضو هیات علمی و رئیس بخش انرژی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
۴۳ پروفسور جعفر محمودی استاد دانشگاه استونگر نروژ و مدیر عامل دپارتمان نئون نروژ
۴۴ دکتر مهناز محمودی زرندی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
۴۵ دکتر حسین مدی عضو هیات علمی دانشگاه بین­المللی امام خمینی (ره)
۴۶ دکتر سید مجید مفیدی شمیرانی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
۴۷ دکتر کاظم مندگاری عضو هیات علمی دانشگاه یزد
۴۸ دکتر لیلا موسوی استاد مدعو دانشگاه یزد
۴۹ دکتر محمدجواد مهدوی نژاد عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
۵۰ دکتر مجتبی مهدوی نیا عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران
۵۱ دکتر طاهره نصر عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
۵۲ دکتر نازنین نصراللهی عضو هیات علمی دانشگاه ایلام
۵۳ دکتر نیلوفر نیک قدم عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
۵۴ دکتر حمید یزدانی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
۵۵ دکتر منصور یگانه عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس