محورهای کنفرانس

محورهای اولین کنفرانس بین المللی مدیریت انرژی در ساختمان و فناوری های مرتبط :

 • جایگاه انرژی در گسترش بناهای پایدار
 • بررسی جایگاه ساختمانهای بهینه انرژی و ارائه نمونه های اجرا شده
 • مدیریت و ممیزی انرژی در ساختمان (BEMS)
 •  انرژی نهفته مواد و مصالح ساختمانی و مدیریت آن
 • مصالح و فناوری‌های نوین و نقش آن در ارتقاء بهره‌وری انرژی و پایداری
 • فرصت ها و تهدیدهای استفاده از فناوری های مرتبط با مدیریت انرژی (انرژی تجدیدپذیر)
 • رویکردها و راهکارهای مدیریت انرژی عملی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های در حال ساخت و موجود
 • بهره وری انرژی در مرحله طراحی ساختمان (مدل سازی انرژی ساختمان)
 • مصرف انرژی و آسایش حرارتی ساختمان
 • برنامه ریزی، طراحی و پیاده سازی ساختمانهای هوشمند (BMS)
 • فناوری‌های نوین و نقش آن در بهینه سازی مصرف انرژی در تأسیسات، سامانه های سرمایشی، گرمایشی و نور

 

این کنفرانس با حمایت کمیسیون انرژی و محیط زیست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار می گردد.