روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

نخستین کنفرانس بین المللی

مدیریت انرژی در ساختمان و فناوری های مرتبط

- ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ - تهران - پژوهشگاه نیرو - سالن خلیج فارس -

پیام دبیر اجرایی

ضرورت توجه و اهمیت به موضوع مدیریت مصرف انرژی به ویژه در طرح های ساختمانی در حال ساخت از اساسی ترین مباحث جاری و آینده صنعت ساختمان در کشور می باشد. از اینرو در راستای سیاست های دولت مبنی بر بهبود مصارف انرژی که با تصویب و ابلاغ آئین نامه بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها صورت پذیرفت “اولین همایش بین المللی مدیریت انرژی در ساختمان و فناوری های مرتبط” با همکاری وزارت راه، مسکن و شهرسازی، شورای مرکزی نظام مهندسی کشور و دیگر سازمان ها و نهادهای ذیربط در ٣١ خرداد ماه ۱۳۹۷برگزار خواهد شد.

با توجه به همزمان شدن این همایش با برگزاری دوازدهمین همایش بین المللی کمیته ملی انرژی در تاریخ ۲۹ و ۳۰ خرداد و همکاری کمیته ملی انرژی و ستاد ریاست جمهوری، نمایشگاهی جانبی با محوریت انرژی در سه روز برگزار خواهد شد که سبب معرفی دستاوردهای روز شرکت ها، موسسات و محققان فعال در حوزه انرژی گردد.

از جمله برنامه های این همایش برگزاری پنل های تخصصی، کارگاه های آموزشی و معرفی توانمندی های مهندسی کشور در حوزه مدیریت مصرف انرژی و تعیین الزامات ساختمانهای پایدار و سبز می باشد.

برنامه کنفرانس

شنبه - ٨ دی ماه ١٣٩۶

#عنوان جلسهسخنران هاساعتمحل برگزاری
1نمایشگاه8:00 - 14:00سالن نمایشگاه
#عنوان جلسهسخنران هاساعتمحل برگزاری
1نمایشگاه8:00 - 14:00سالن نمایشگاه
#عنوان جلسهسخنران هاساعتمحل برگزاری
1نمایشگاه8:00 - 14:00سالن نمایشگاه

حامیان کنفرانس

حامی ما شوید !

فرصت ها

نمایشگاه تخصصی

مباحث تخصصی

اعطای گواهی

کاوش در کنفرانس